Neda R. Bric

ZRNO SOLI

Koprodukcija z Narodnim gledališčem Tuzla, Bosna in Hercegovina
Smo res sami gospodarji svoje usode? Kakšne so posledice političnih odločitev posameznih držav na življenje posameznika? Slovenci v Bosni in Bošnjaki v Sloveniji – smo res tako različni?

Drama

Neda R. Bric
Zrno soli

Koprodukcija z Narodnim gledališčem Tuzla, Bosna in Hercegovina

Režiserka: Neda R. Bric
Premieri: november 2017 v Tuzli in marec 2018 v Kranju 
Krstna uprizoritev

V novonastalem besedilu Nede R. Bric se prepletata dva svetova, slovenski in bošnjaški; labirint zgodb iz obeh dežel, ki iščejo stičišča in razlike, na koncu pa se vedno izvedejo na isti imenovalec: človeška intima, ki je enaka na vseh koncih sveta. Besedilo nastaja na povabilo Narodnega gledališča Tuzla (Bosna in Hercegovina) dramatičarki in režiserki, ki se v svojih delih obrača v zgodovino, raziskuje in odkriva zgodbe in ljudi iz preteklosti, da lahko išče primerjave in antipode v sedanjosti in tako sooča intimne zgodbe različnih posameznikov iz različnih časovnih obdobij.

Tokrat se bo drama posvetila zgodbam ljudi iz dveh dežel, ki ju je skozi zgodovino družilo precej povezav: včasih sta bili del skupne države Jugoslavije, še prej avstro-ogrskega cesarstva, danes pa sta samostojni državi z včasih zapletenim razmerjem zlasti glede zapuščine nekdanje skupne države. Dejstvo je, da v obeh državah živi veliko prebivalcev narodnosti druge države. V Sloveniji nosi pojem »Bosanec« prav poseben pomen, včasih slabšalen, vedno pa poln stereotipov; večinoma pomeni nižje kvalificiranega delavca, ki je prišel k nam s »trebuhom za kruhom«, večkrat živi v slabih razmerah, ves zaslužek pa pošilja domov, v Bosno, po kateri hrepeni in kamor se na stara leta – če je le mogoče – vrne. Vendar pa je tudi v Bosni najti presenetljivo število Slovencev in njihovih potomcev, ki so v različnih časovnih obdobjih tja prihajali iz istega razloga – zaradi dela. Njihov položaj je bil morebiti malce boljši, vendar to ne spremeni dejstva, da so bili oboji navsezadnje emigranti, iskalci boljšega življenja.

Kako so se dogodki polpretekle zgodovine odražali v življenju ljudi v obeh deželah: strahotna bratomorna vojna, ki se je najhuje razbesnela prav nad bosanskim ozemljem in narodnostno mešanim življem na njem, na drugi strani pa zapleti ob delitvi jugoslovanske dediščine – problem Ljubljanske banke in drugih podjetij, zlasti pa afera »izbrisani «, ki je prizadela ljudi z neslovenskimi koreninami in ki po svoji razsežnosti in krutosti spominja na dogodke iz nekih drugih temnih časov, neke druge vojne.

Naslov Zrno soli, ki ga v obeh jezikih napišemo in razumemo enako, asociira na pomen imena Tuzla, saj »tuz« v arabščini pomeni »sol«, hkrati pa opominja na znani rek Cum grano salis – kar pomeni, da je do vsega treba zavzeti distanco, na stvari pogledati od daleč, da lahko vidimo, kar je blizu, hkrati pa je sol pradavna in večna substanca, brez katere življenje na zemlji ni mogoče.

 

Mag. Neda R. Bric

dipl. igralka, dramatičarka in magistrica gledališke režije, se večinoma posveča predstavam, ki se naslanjajo na zgodovinska dejstva. Njena najpomembnejša dela so: tri drame, katerih tema so aleksandrinke, brata Rusjan in Simon Gregorčič (primorska trilogija); slovensko-italijansko-avstrijska koprodukcija Nora Gregor in slovensko- -italijanska koprodukcija Maks Fabiani – umetnost bivanja. V svojih predstavah uporablja video kot izrazno sredstvo za scenografijo in film; video je nosilec zgodbe, ki se prepleta z dogajanjem na odru. Pogosto so njene uprizoritve večjezične koprodukcije, igralci prihajajo z različnih govornih območij. Posveča se tudi režiji slovesnosti ob praznovanju dogodkov zgodovinskega pomena (100 let Borisa Pahorja, 120 let Opere in baleta Ljubljana …), je avtorica več državnih proslav, na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici predava scenaristiko in je stalna članica igralskega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča.

Neda R. Bric
Krstna uprizoritev
Premiera
marec 2018 v Kranju in november 2018 v Tuzli
Režiserka
Neda R. Bric