ČAS ZA POEZIJO: PREŠEREN

Prešernovci interpretiramo pesmi Franceta Prešerna

 

Prešernovci smo od novembra z vami delili interpretacije poezije Srečka Kosovela v sklopu spletnega projekta Čas za POEZIJO:  KOSOVEL.

Obiskovalci naših spletnih omrežij ste nam pošiljali izjemno lepe odzive in komentarje, da je poezija nekaj, kar vam oplemeniti dneve, ko so gledališča zaprta. Zato smo se odločili, da projekt nadaljujemo.

Ker se v Kranju, Prešernovem mestu, že pripravljamo na kulturni praznik, bomo tokrat interpretirali poezijo našega največjega pesnika. Prihaja torej Čas za POEZIJO: PREŠEREN. Interpretacije Prešernovih pesmi bodo posneli igralke in igralci našega ansambla: Aljoša Ternovšek, Blaž Setnikar, Darja Reichman, Vesna Jevnikar, Miha Rodman, Vesna Slapar, Borut Veselko ter Vesna Pernarčič, tokrat pa se jim bo pridružila še Doroteja Nadrah, ki je z januarjem postala nova članica igralskega ansambla Prešernovega gledališča.

Interpretacije bomo prek naših spletnih omrežij z vami delili trikrat na teden, predvidoma ob
ponedeljkih, sredah in petkih. Prva bo na sporedu v sredo, 27. januarja.

Vabljeni v svet poezije!

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #1]

France Prešeren: APEL IN ČEVLJAR

Interpretira: Vesna Pernarčič

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #2]
France Prešeren: LJUBČIK SE NA POT NAPRAVIL
Interpretira: Borut Veselko

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #3]
France Prešeren: GAZELE 7
Interpretira: Doroteja Nadrah

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #4]
France Prešeren: KAKO IN KOMU SE TREBUHI REDÉ
Interpretira: Aljoša Ternovšek

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #5]
France Prešeren: JE OD VESELGA ČASA TEKLO LETO
Interpretira: Darja Reichman

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #6]
France Prešeren: UKAZI
Interpretira: Vesna Slapar

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #7]
France Prešeren: GAZELE 4
Interpretira: Miha Rodman

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #8]
France Prešeren: DEKLETAM
Interpretira: Vesna Jevnikar

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #9]
France Prešeren: POD OKNAM
Interpretira: Blaž Setnikar

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #10]
France Prešeren: HČERE SVET
Interpretira: Vesna Pernarčič

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #11]

France Prešeren: ŽLAHTNI GOSPOD BARODA

Interpretira: Borut Veselko

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #12]
France Prešeren: ORGLAR
Interpretira: Doroteja Nadrah

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #13]
France Prešeren: KAM?
Interpretira: Aljoša Ternovšek

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #14]
France Prešeren: POVODNI MOŽ
Interpretira: Darja Reichman

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #15]
France Prešeren: STRUNAM
Interpretira: Miha Rodman

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #16]
France Prešeren: PEVCU
Interpretira: Vesna Jevnikar

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #17]
France Prešeren: ZAPUŠČENA
Interpretira: Vesna Slapar

[Čas za POEZIJO: PREŠEREN #18]
France Prešeren: ZDRAVLJICA
Interpretirajo: Vesna Pernarčič, Aljoša Ternovšek, Borut Veselko, Vesna Jevnikar, Miha Rodman, Doroteja Nadrah, Vesna Slapar, Darja Reichman in Blaž Setnikar.