GLASBENA HIŠA – opera za otroke

Noč, ki bo deklici Martini za vedno spremenila življenje, jo popelje v Glasbeno hišo, kjer se ji predstavijo njeni prebivalci in ji povedo veliko več kot samo svoje zgodbe. Opera za otroke / 45 min / vrtec, I. in II. triada OŠ

GLASBENA HIŠA – opera za otroke

Včasih skozi v solzah spočete sanje sami odkrijemo pot v boljši jutri. Noč, ki bo deklici Martini za vedno spremenila življenje, jo popelje v Glasbeno hišo,  kjer se ji predstavijo njeni prebivalci in ji povedo veliko več kot samo svoje zgodbe.

Glasbena hiša  poleg očitnega pedagoškega koncepta (glasbeno opismenjevanje, spoznavanje osnov glasbe) nosi tudi druga bolj ali manj očitna sporočila, ki se nanašajo na vzgojo (medsebojno spoštovanje, strpnost, sodelovanje...), na umetnost (operno petje, pomen umetnosti v življenju), kakor tudi na splošen odnos do življenja v smislu pozitivnega razreševanja problemov in ustvarjanja novega in dobrega.

Opera za otroke / 45 min / vrtec, I. in II. triada OŠ

 

 

KUD Cona 8

Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk

Libreto: Saša Potisk; režija in scenografija: Matej Filipčič; ilustracija: Domen Koželj; kostumografija: Vesna Mirtelj; maska: Neža Dežman; fotografiranje projekta: Janez Kotar

Zasedba: Martina Burger, sopran; Matej Vovk, tenor; Filip Samobor, igralec; Aleksandra Naumovski Potisk, klavir