NOVA PREMIERA

Danes ob 19.30 bomo krstno uprizorili črno komedijo Matjaža Zupančiča PESMI ŽIVIH MRTVECEV.

V drami Pesmi živih mrtvecev se soočimo s komisijo, ki jo sestavljajo predsednik, izvedenca za strokovna vprašanja, politična delegata in referent. Komisija ima nalogo preiskati nenavaden incident, v katerem je mlad moški visokemu članu tuje delegacije odgriznil uho....

Drama Pesmi živih mrtvecev je bila leta 2015 med petimi nominiranimi besedili za Grumovo nagrado.