Poziv dramatikom

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2017 in natečaj za mladega dramatika 2017

Rok za oddajo besedil za nagrado Slavka Gruma 2017, nagrado za mladega dramatika 2017 in oddajo predlogov za Grün–Filipičevo priznanje 2017 je 30. november 2016. Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani Tedna slovenske drame (www.tsd.si).

 

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2017 in natečaj za mladega dramatika 2017

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 47. tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo in za nagrado za mladega dramatika.

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo nova slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2016, in besedila, nominirana na 46. tednu slovenske drame, za nagrado za mladega dramatika pa nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do trideset (30) let, prav tako predložena strokovni žiriji v letu 2016.

RAZPISNI POGOJI

Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.
Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
Avtorji poslanih dramskih besedil morajo svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko) predložiti posebej, v zaprti kuverti.
Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

Rok za oddajo dramskih besedil za nagrado Slavka Gruma in nagrado za mladega dramatika je sreda, 30. november 2016.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) vezanihizvodih s pripisom "Za nagrado Slavka Gruma" ali "Za nagrado za mladega dramatika" na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, ter priložijo zaprto kuverto s svojimi osebnimi podatki, en (1) izvod pa naj pošljejo na elektronski naslov pgk@pgk.si.