Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J015038 – Strokovni delavec V

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto:
J015038 – Strokovni delavec V

za opravljanje vseh del v gledališki blagajni.

 

Pogoji:

  • V. stopnja izobrazbe ekonomske, upravne ali družboslovne smeri,
  • aktivno znanje enega tujega jezika,
  • usposobljenost za delo z računalnikom,
  • sposobnost za delo s strankami,
  • 2 leti delovnih izkušenj.

 

Delovno razmerje se sklepa za krajši delovni čas – 30 ur tedensko, in sicer za določen čas enega leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 14. 9. 2018.

na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis – strokovni delavec V«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.