Prosto delovno mesto

V Prešernovem gledališču iščemo ŠEPETALCA V DRAMSKEM GLEDALIŠČU (M/Ž). Zaposlitev za polni delovni čas. Rok za prijavo 27.12. 2022

Prosto delovno mesto

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: G025033 – šepetalec v dramskem gledališču.

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo ŠEPETALCA V DRAMSKEM GLEDALIŠČU (M/Ž), ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu samostojno izvajal delo šepetalca.

Ponujamo zaposlitev za določen čas s fleksibilnim delavnikom in poletnim kolektivnim dopustom. Zaželene so delovne izkušnje v gledališču.

Pogoji:

- V. stopnja izobrazbe družboslovne smeri

- znanje slovenskega jezika na višji ravni

- znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni

- usposobljenost za delo z računalnikom (oblikovanje besedila in tabel, uporaba interneta in elektronske pošte)

- vozniški izpit B kategorije

- 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih

Opis del in nalog:

- na vseh vajah in predstavah izvaja delo šepetalca

- po navodilih umetniškega vodje pripravi besedilo za člane umetniške in tehnične ekipe (pretipka, ustrezno oblikuje in razmnoži, zveže)

- izdela šepetalsko knjigo – z vsemi popravki, dopolnili in lektorskimi navodili

- po navodilih lektorja opozarja na neustrezno izreko

- sodeluje pri pripravi pod/nad napisov

- opravlja druga dela po navodilu nadrejenega v okviru delovnega mesta

- druge naloge po navodilih umetniškega vodje in direktorja

Šifra delovnega mesta: G025033

Tarifni razred: V

Plačna podskupina: G

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: določen čas

Plačni razred delovnega mesta: 20 - 30

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti in sicer za določen čas od 23. 1. 2023 do 27. 7. 2023 oz. do prihoda zaposlene  iz porodniškega dopusta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Rok za prijavo 27.12. 2022

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov pgk@pgk.si s pripisom »prijava na razpis – šepetalec v dramskem gledališču«.

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v zakonitem roku.