Razpis

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: (J017093 – Računovodja VII/2 (III)

Prešernovo gledališče Kranj
objavlja prosto delovno mesto:
(J017093 – Računovodja VII/2 (III)

Pogoji:

·         stopnja izobrazbe VII/2, smer ekonomska ali druga smer s finančno-računovodskega področja,

·         aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,

·         poznavanje računovodskih standardov,

·         usposobljenost za delo z računalnikom s poudarkom na računovodskih in finančnih programih (Vasco),

·         5 let delovnih izkušenj.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v javnem sektorju in poznavanjem programa Vasco.

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, in sicer za določen čas z možnostjo podaljšanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 4.6. 2016

 

na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis – računovodja VII/2«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.