RAZPIS

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J015038 – Strokovni delavec V za opravljanje vseh del v gledališki blagajni.

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto:
J015038 – Strokovni delavec V

 

za opravljanje vseh del v gledališki blagajni.

Pogoji:

·         V. stopnja izobrazbe ekonomske, upravne ali družboslovne smeri,

·         aktivno znanje enega tujega jezika,

·         usposobljenost za delo z računalnikom,

·         sposobnost za delo s strankami,

·         2 leti delovnih izkušenj.

 

Delovno razmerje se sklepa za krajši delovni čas – 30 ur tedensko, in sicer za določen čas enega leta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 11. februarja 2017

na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis – strokovni delavec V«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.