Razpis

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: G026009 – Koordinator in organizator kulturnega programa VI

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto


G026009 – Koordinator in organizator kulturnega programa VI

 

Pogoji:

 • VI. stopnja izobrazbe družboslovne ali upravne smeri,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • funkcionalno znanje, pridobljeno z delom,
 • usposobljenost za delo z računalnikom,
 • poznavanje procesa dela v gledališču,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • 3 leta delovnih izkušenj.

 

Opis dela in nalog:

 • koordinacija programa gledališča,
 • usklajevanje programa z gostujočimi sodelavci in gledališči,
 • organizacija vaj in predstav doma in na gostovanju,
 • trženje predstav,
 • vodenje statistike,
 • arhiviranje,
 • organizacija hostesne službe
 • in druge naloge v skladu s sistemizacijo.

 

Od kandidata pričakujemo skrbnost,  samostojnost, samoiniciativnost, ustvarjalno sodelovanje v skupinskem delu, natančnost.

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas in sicer za določen čas enega leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 11. 6. 2019.

na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis – koordinator in organizator kulturnega programa«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.