RAZPIS

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame razpisuje delavnico dramskega pisanja v okviru 51. Tedna slovenske drame. Rok za prijavo je 1. april 2021.

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame razpisuje

DELAVNICO DRAMSKEGA PISANJA V OKVIRU 51. TEDNA SLOVENSKE DRAME

Letošnje okoliščine nam omogočajo, da delavnico dramskega pisanja izvedemo kot daljši proces razvoja dramskega besedila in izbranim udeležencem/-kam zagotovimo razvoj zaključenega celovečernega dramskega besedila za dva/-e do tri igralce/-ke na temo »Življenje v času kovida 19«.
Delavnica bo potekala pod vodstvom mentorice mag. Kim Komljanec, in sicer v treh sklopih:
- prvi sklop se bo odvil aprila (22. in 23. april),
- drugi sklop se bo odvil maja (20. in 21. maj),
- tretji sklop se bo odvil septembra (16. in 17. september).
Glede na epidemiološke razmere in ukrepe, ki bodo veljali v vsakem navedenem obdobju, bodo delavnice potekale bodisi prek spleta bodisi v živo. Fokus letošnje delavnice bo struktura dramskega besedila. Seveda se bomo ukvarjali tudi z dialogom in dramskimi osebami ter dramskim časom in prostorom, a glavna pozornost bo namenjena zgradbi dramskega besedila.

PRIJAVA:
Zainteresirani naj se prijavijo z imenom, priimkom in kontaktnimi podatki (elektronski naslov, številka mobilnega telefona) na elektronski naslov: pgk@pgk.si.

Prijavi priložite:
1. Predstavitev ideje (do 200 besed) za dramsko besedilo, ki ga boste razvijali na delavnici.
Lahko napišete strnjen sinopsis zgodbe ali pa en sam dogodek, okrog katerega želite splesti
dramo, ali opis osrednje osebe ali vseh oseb, lahko pa kaj tretjega, kar je bistveno za vašo
idejo.
2. Eno do dve strani dialoga. Ne gre nujno za del besedila, ki ga boste razvijali na delavnici.
Lahko pošljete primer dialoga iz katerega svojega že objavljenega ali uprizorjenega besedila. Pošljite dialog, s katerim ste najbolj zadovoljni. Prebrali bomo samo dve strani, zato ne pošiljajte daljših odlomkov.

3. Svojo predstavitev. Kdo ste in zakaj vas zanima pisanje za oder ter koliko izkušenj imate s takim pisanjem (»To je moj prvi poskus pisanja za oder« ali »Vsako leto mi v gledališču uprizorijo pet besedil«). Tudi tu je omejitev 200 besed.

Prijavo pošljite do 1. aprila 2021 na elektronski naslov Prešernovega gledališča Kranj (pgk@pgk.si) s pripisom »PRIJAVA NA DRAMSKO DELAVNICO TSD«. Izbor udeležencev/-enk bo objavljen do 10. aprila 2021. Izbrani/-e udeleženci/-ke bodo o tem obveščeni/-e po elektronski pošti.

ZA DELAVNICO POTREBUJETE:
Čas. Prijavite se le, če se lahko udeležite vseh treh sklopov delavnice in se v vmesnem času utegnete posvetiti razvoju svojega besedila.
Zvezek in pisalo ali prenosni računalnik/tablico, skratka nekaj, kamor boste lahko v štirih dneh zapisali veliko besed. In katero tudi izbrisali.
Dostop do interneta (v primeru izvedbe delavnic prek spleta). Če pred prijavo potrebujete dodatne informacije o delavnici, lahko svoje vprašanje napišete mentorici na naslov kim.komljanec@gmail.com.

O MENTORICI

Kim Komljanec je dramska pisateljica, dramaturginja, gledališka režiserka in pedagoginja. Po diplomi na Filozofski fakulteti v Ljubljani je magistrirala iz pisanja besedil in dramaturgije na Univerzi v Exetru v Združenem kraljestvu. Izobraževanje je nadaljevala v Londonu, kjer se je izšolala v pisanju libreta za muzikal (Mercury Music). Sodelovala je tudi na mednarodni rezidenci za dramske pisce v prestižnem gledališču Royal Court. Številna dramska besedila Kim Komljanec so bila uprizorjena v slovenskih repertoarnih, neodvisnih in ljubiteljskih gledališčih, druga so doživela uprizoritev v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike, nekatera so izšla tudi v knjižni obliki. Njene radijske igre so posneli in predvajali na Radiu Slovenija ter Radiu Trst (RAI), njeno pisanje pa obsega tudi scenarije za televizijske nadaljevanke (RTV Slovenija) in nekaj malega za film. Kim se nenehno izobražuje in v obliki tečajev ter sodelovanj svoje znanje deli z drugimi.

Več na kim.komljanec.org