RAZPIS

Mestna občina Kranj objavlja razpis za direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj

RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Mestna občina Kranj je objavila razpis za direktorja javnega zavoda Prešernovo Gledališče Kranj.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MOK: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi

Rok za prijavo je 1.april 2021.