Razpis

za prosto delovno mesto Vodja trženja

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto:
J017940 – vodja trženja
 

Pogoji:

stopnja izobrazbe VII/2, smer družboslovna ali ekonomska,
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
usposobljenost za delo z računalnikom,
poznavanje procesa dela v gledališču,
vozniški izpit B kategorije,
5 let delovnih izkušenj.

Od kandidata/ke se pričakuje dobro poznavanje specifičnosti dela v gledališču in poznavanje medijev, samostojnost, samoiniciativnost, kreativnost, ustvarjalno sodelovanje v skupinskem delu in natančnost pri delu.

Kandidati naj svoji prijavi priložijo svoj življenjepis, vizijo promocije gledališča ter načrt trženja predstav.

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, in sicer za določen čas petih mesecev z možnostjo podaljšanja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 11.1.2016 na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis – vodja trženja«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.