RAZPIS ZA DELOVNO MESTO INSPICIENT

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo INSPICIENTA (M/Ž). Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke z delovnimi izkušnjami v gledališču. Rok za prijavo 6. maj 2022

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO INSPICIENTA

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo INSPICIENTA (M/Ž), ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu samostojno opravljal pripravo in vodenje vaj v času nastajanja predstav.

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s fleksibilnim delavnikom in poletnim kolektivnim dopustom. Zaželene so delovne izkušnje v gledališču.

Pogoji:

- višješolska izobrazba (prejšnja) tehnične ali družboslovne smeri
- poznavanje procesa dela v gledališču
- poznavanje materialov in sposobnost likovne obdelave in izdelave rekvizitov
- usposobljenost za delo z računalnikom
- vozniški izpit B kategorije
- 3 leta delovnih izkušenj

Opis dela:

- priprava in vodenje vaj v času nastajanja predstav
- usklajevanje vaj z organizatorjem programa
- vodenje knjige vaj in predstav
- pomoč režiserju pri uresničevanju sprotnih tehničnih zahtev
- nabava in priprava rekvizitov in drugih pripomočkov za posamezno uprizoritev
- tehnično vodenje prireditev  v gledališču
- obveščanje igralcev o spremembah urnika vaj in predstav
- preverjanje prisotnosti pred začetkom predstave ali  vaje
- obveščanje režiserja oziroma dežurnega predstave o poteku vaje ali predstave ter vpisovanje nepravilnosti in kršitev v dežurno knjigo
- pregledovanje zgradbe gledališča po koncu prireditve ali vaj

- druge naloge po navodilih direktorja in tehničnega vodje

Šifra delovnega mesta: G026003

Tarifni razred: VI

Plačna podskupina: G

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s preizkusno dobo 5 mesecev

Plačni razred delovnega mesta: 25 - 35

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Rok za prijavo 6. 5. 2022

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov pgk@pgk.si s pripisom »prijava na razpis – inspicient«.

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si


O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.