Razpis za prosto delovno mesto

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC III

Prešernovo gledališče Kranj
objavlja prosto delovno mesto:
 

J033021 – TEHNIČNI DELAVEC III

 

Pogoji:

III. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
opravljen izpit iz varstva pri delu,
funkcionalno znanje, pridobljeno s strokovnim delom,
usposobljenost za delo z računalnikom,
1 leto delovnih izkušenj.

 

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas za določen čas enega leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 5. 7. 2018

na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis Tehnični delavec III«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.