Razpis za prosto delovno mesto

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J017940 – vodja trženja

Prešernovo gledališče Kranj
objavlja prosto delovno mesto:

Prešernovo gledališče Kranj
objavlja prosto delovno mesto:
J017940 – vodja trženja
 

Pogoji:

stopnja izobrazbe VII/2, smer družboslovna ali ekonomska,
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
usposobljenost za delo z računalnikom,
poznavanje procesa dela v gledališču,
vozniški izpit B kategorije,
5 let delovnih izkušenj.

 

Od kandidata/kandidatke se pričakuje samostojnost, samoiniciativnost, kreativnost, ustvarjalno sodelovanje v skupinskem delu in natančnost pri delu. Kandidati/kandidatke naj svoji prijavi priložijo načrt  trženja in promocije Prešernovega gledališča Kranj.


Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, in sicer za določen čas enega leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 31. 12. 2019.

 

na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis – vodja trženja«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.