RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: Računovodja VII/2 (III)

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J017093 – Računovodja VII/2 (III)

Pogoji:

magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali druge smeri s finančno-računovodskega področja, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, poznavanje računovodskih standardov, usposobljenost za delo z računalnikom s poudarkom na računovodskih in finančnih programih, 5 let delovnih izkušenj.

Opis dela:

izvajanje finančno-materialnega poslovanja, vseh vrst knjigovodskih in računovodskih del,
vodenje in organiziranje finančne in knjigovodske dokumentacije,
spremljanje zakonodaje s področja finančno-materialnega poslovanja,
skrb za zakonitost in racionalnost finančno-materialnega poslovanja,
priprava periodičnih in zaključnih računov, finančnih načrtov, poročil in bilance,
sodelovanje v postopkih javnega naročanja,
dežuranje na predstavah in prireditvah,
dinamično delo v majhnem in povezanem kolektivu,
druga dela po nalogu direktorja.

Šifra delovnega mesta: J017093

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja

Plačni razred delovnega mesta: 31 - 41

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v javnem sektorju in poznavanjem programa Vasco.

Rok za prijavo: 25. 5. 2021 – 4. 6. 2021

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov pgk@pgk.si ali na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom »prijava na razpis – računovodja VII/2 « .

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.