RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Prešernovo gledališče Kranj razpisuje prosto delovno mesto Računovodja VII/2 (II). Rok za prijavo: 15. september 2021.

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J017093 – Računovodja VII/2 (II)

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo RAČUNOVODJO VII/2 (M/Ž), ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu samostojno vodil oz. vodila vsa računovodska dela gledališča. Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s fleksibilnim delavnikom, rednimi izobraževanji in poletnim kolektivnim dopustom. Zaželjene so izkušnje s poslovanjem javnih zavodov.

Pogoji:

- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali druge smeri s finančno-računovodskega področja
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
- poznavanje računovodskih standardov
- usposobljenost za delo z računalnikom s poudarkom na računovodskih in finančnih programih
- 5 let delovnih izkušenj

Opis dela:

- samostojno izvajanje finančno-materialnega poslovanja, vseh vrst knjigovodskih in računovodskih del
- vodenje in organiziranje finančne in knjigovodske dokumentacije
- spremljanje zakonodaje in skrb za zakonitost in racionalnost finančno-materialnega poslovanja
- priprava periodičnih in zaključnih računov, finančnih načrtov, poročil in bilance, sodelovanje v postopkih javnega naročanja
- druga dela po nalogu direktorja.

Šifra delovnega mesta: J017093

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s preizkusno dobo 6 mesecev

Plačni razred delovnega mesta: 35 - 45

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v javnem sektorju in poznavanjem programa Vasco.

Rok za prijavo 15. 9. 2021

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov pgk@pgk.si s pripisom »prijava na razpis – računovodja VII/2«.

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.