RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO ČISTILKA II.

Prešernovo gledališče objavlja prosto delovno mesto J032001 - ČISTILKA II. Rok za prijavo je 15. april 2022.

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J032001 – Čistilka II

 

V Prešernovem gledališču iščemo ČISTILKO II (M/Ž)*, ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu skrbel/a za čistočo prostorov gledališča. Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s fleksibilnim delavnikom in poletnim kolektivnim dopustom.

Pogoji:

- osnovnošolska stopnja izobrazbe

- odgovornost za lastno delo

- poznavanje čistilnih sredstev in znanje čiščenja

- 6 mesecev delovnih izkušenj

Opis dela:

redno čiščenje prostorov gledališča (odra, dvorane, foajeja, stopnišča, pisarn, sanitarnih in drugih prostorov)

- občasno generalno čiščenje

- čiščenje pred gledališčem

- nabava čistilnih sredstev in sanitarnega materiala ter skrb za njihovo racionalno porabo

- druge naloge po naročilu direktorja

 

Šifra delovnega mesta: J032001

Tarifni razred: II

Plačna podskupina: J3

Vrsta zaposlitve: prve 4 mesece polovični delovni čas, nato polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s preizkusno dobo 6 mesecev

Plačni razred delovnega mesta: 11 - 21

Rok za prijavo 15. 4. 2022

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov pgk@pgk.si s pripisom »prijava na razpis – čistilka II«.

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

*opomba: kljub ženski navedbi v uradnem Katalogu delovnih mest (ČISTILKA), bomo enakovredno obravnavali vse prijave.