Razpis za prosto delovno mesto Dramski igralec

16. maj 2016, Kranj Prešernovo gledališče Kranj Objavlja prosto delovno mesto G017008 Dramski igralec

Razpis za prosto delovno mesto Dramski igralec

 

Prešernovo gledališče Kranj

Objavlja prosto delovno mesto

G017008 Dramski igralec

 

Pogoji:

- VII. stopnja AGRFT – dramska igra in umetniška beseda,

- aktivno znanje tujega jezika,

- fizična in psihična kondicija.

 

Delovno razmerje se sklepa za polovični delovni čas, in sicer za čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu.


Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 18. 5. 2016 na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj

Glavni trg 6

4000 Kranj

s pripisom »prijava na razpis – dramski igralec«

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.