Razpis za prosto delovno mesto Dramski igralec

Prešernovo gledališče Kranj
objavlja prosto delovno mesto:
G017008 Dramski igralec

Pogoji:
- VII. stopnja AGRFT – dramska igra in umetniška beseda,
- aktivno znanje tujega jezika,
- fizična in psihična kondicija.

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, in sicer za določen čas enega leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 29. 9. 2015 na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
s pripisom »prijava na razpis – dramski igralec«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.