RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO KOORDINATOR VII/1

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J017050 – Koordinator VII/1. Rok za prijavo je 15. december.

Prešernovo gledališče Kranj objavlja prosto delovno mesto: J017050 – Koordinator VII/1

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo KOORDINATORJA VII/1 (M/Ž), ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu samostojno koordiniral program gledališča. Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s fleksibilnim delavnikom, rednimi izobraževanji in poletnim kolektivnim dopustom. Zaželjene so delovne izkušnje v gledališču.

Pogoji:

- visokošolska izobrazba (prejšnja) družboslovne ali upravne smeri
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
- funkcionalno znanje, pridobljeno z delom
- usposobljenost za delo z računalnikom
- 3 leta delovnih izkušenj

Opis dela:

- koordinacija programa gledališča in drugih uporabnikov gledališke stavbe
- usklajevanje programa z gostujočimi sodelavci in gledališči
- organizacija vaj in predstav doma in na gostovanju
- trženje predstav
- priprava in vodenje dokumentacije za knjiženje prejemkov zunanjih izvajalcev
- sodelovanje pri sestavi finančnih konstrukcij gledaliških projektov
- obveščanje sodelavcev in gostov o predstavah in spremembah gledališke produkcije
- vodenje statistike
- arhiviranje publikacij, videoposnetkov, fotomateriala in drugega gradiva, vezanega na delo gledališča
- organizacija hostesne službe
- dežuranje na predstavah in prireditvah
- druge naloge po naročilu direktorja

 

Šifra delovnega mesta: J0170050

Tarifni razred: VII/1

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s preizkusno dobo 6 mesecev

Plačni razred delovnega mesta: 30 - 40

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v gledališču.

Rok za prijavo 15.12. 2021

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov pgk@pgk.si s pripisom »prijava na razpis – koordinator VII/1«.

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.