RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO RAČUNOVODJE

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo RAČUNOVODJO (M/Ž), ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu samostojno vodil oz. vodila vsa računovodska dela gledališča. Rok za prijavo: 17. junij 2021.

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo RAČUNOVODJO (M/Ž), ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu samostojno vodil oz. vodila vsa računovodska dela gledališča. Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s fleksibilnim delavnikom, rednimi izobraževanji in poletnim kolektivnim dopustom. Zaželjene so izkušnje s poslovanjem javnih zavodov.

Razpis za prosto delovno mesto: J017093 – Računovodja VII/2 (III)

POGOJI:

- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali druge smeri s finančno-računovodskega področja

- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika

- poznavanje računovodskih standardov

- usposobljenost za delo z računalnikom s poudarkom na računovodskih in finančnih programih

- 5 let delovnih izkušenj.

OPIS DELA:

- samostojno izvajanje finančno-materialnega poslovanja, vseh vrst knjigovodskih in računovodskih del

- vodenje in organiziranje finančne in knjigovodske dokumentacije

- spremljanje zakonodaje in skrb za zakonitost in racionalnost finančno-materialnega poslovanja

- priprava periodičnih in zaključnih računov, finančnih načrtov, poročil in bilance

- sodelovanje v postopkih javnega naročanja

- druga dela po nalogu direktorja

Šifra delovnega mesta: J017093

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s preizkusno dobo 6 mesecev

Plačni razred delovnega mesta: 31 - 41

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (kandidatke) z delovnimi izkušnjami v javnem sektorju in poznavanjem programa Vasco.

Rok za prijavo: 11. 6. 2021 – 17. 6. 2021

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov pgk@pgk.si s pripisom »prijava na razpis – računovodja VII/2 «.

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.