Sofokles: Antigona - za abonma Špica

Vznemirljiv razmislek o našem tu in zdaj. Predstava bo na sporedu v SNG Drama Ljubljana, odhod avtobusa ob 17.00 izpred Hotela Creina.

Vznemirljiv razmislek o našem tu in zdaj.

Antigona je inteligentno bitje, čutece in občutljivo, ki dobro pozna zgodovino človeštva in se zaveda, da ne more ničesar spremeniti …

Skratka, njena gesta je avtodestrukcija z namenom, da ustavi krog nenehnih, cikličnih, verižnih destrukcij. Njena gesta je samoukinitev … Antigona se zaveda, da je prekleta, in verjetno dobro ve, da bo – če ga bo imela – prekleto tudi potomstvo. V tovrstni interpretaciji Antigone se skrivajo vsa skrajna dejanja kot odgovor na skrajno skrb vzbujajoče stanje sveta!

Žanina Mirčevska Ko se nič več ne da spremeniti (odlomek)