Svetovni dan gledališča, 27. marec – poslanici

Slovenska in svetovna poslanica ob dnevu gledališča

Svetovni dan gledališča, 27. marec – poslanici

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) skupaj z ITI – Mednarodnim gledališkim inštitutom vsako leto obeležuje svetovni dan gledališča (27. marec). Svetovni dan gledališča obeležujemo po vsem svetu že od leta 1962. Na ta dan obkroži svet mednarodna poslanica, ki jo v ta namen spiše izbrana gledališka ustvarjalka ali ustvarjalec. Poleg mednarodne poslanice, ki jo po svetu (tudi pri nas) prebirajo na posebnih gledaliških dogodkih ali pred predstavami, pa v mnogih državah svetovni dan gledališča obeležujejo tudi z nacionalnimi poslanicami. V Sloveniji bomo letos prebirali poslanici že na predvečer praznika in v nedeljo, 27.3. pred vsako predstavo.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije je letos zaprosil dramsko igralko Polo Juh, da napiše slovensko poslanico.

Mednarodni gledališki inštitut (ITI) je mednarodna nevladna organizacija, ki jo je leta 1948 v Pragi ustanovil UNESCO ob sodelovanju mednarodne gledališke skupnosti. ITI je svetovna mreža, katere cilj je promocija mednarodnih izmenjav znanja in praks s področja uprizoritvenih umetnosti, namen pa skrb za povezovanje med umetniki vseh narodov in narodnosti, krepitev medsebojnega razumevanja in sodelovanja, opozarjanje na pomen spoštovanja človekovih pravic, kulturne raznolikosti, spodbujanje izobraževanja ter ne nazadnje tudi razvijanje kreativnega sodelovanja med vsemi ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti.
ITI se naslanja na strukturo regionalnih birojev, nacionalnih središč in pridruženih članov, dejavnosti komitejev in delovnih skupin, na delo v okviru izvršnega sveta in izvršnega odbora, na dejavnosti generalnega sekretariata s sedežem pri Unescu v Parizu, predvsem pa na aktivno sodelovanje vsakega posameznega člana mreže v skoraj sto nacionalnih središčih povsod po svetu.

ITI je na področju uprizoritvenih umetnosti že desetletja navzoč s številnimi dejavnostmi (festivali, publikacije, delavnice, seminarji, okrogle mize, razstave itd.), predvsem pa je znan kot nosilec obeleževanja svetovnega dneva gledališča (27. marec).

Več: http://www.world-theatre-day.org/

Svetovna poslanica ob svetovnem dnevu gledalisca 2016

Slovenska poslanica ob svetovnem dnevu gledalisca 2016

Biography Anatoli Vassiliev English