V spomin Petru Musevskemu

Dragi Peter, pogrešali te bomo!

Peter Musevski se je rodil 12. junija 1965 v Ljubljani. Leta 1993 je na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo diplomiral iz dramske igre v razredu Janeza Hočevarja z uprizoritvijo Višnjev vrt. Med leti 1995 do 2003 je bil zaposlen v Primorskem dramskem gledališču, kjer se je uveljavil kot izrazito karakterni igralec, ki je nase opozoril predvsem z realistično igro in z minimalističnimi izraznimi sredstvi. Leta 2003 je Peter dobil angažma v Prešernovem gledališču Kranj, ki mu je ostal zvest do svoje prezgodnje smrti in kjer je ustvaril svoje nepozabne vloge.
Omenimo jih samo nekaj:
Vito Traube v predstavi Blok rokgreja, Kralj Ignac v predstavi Ivona – Princesa Burgundije W. Gombrowitza, Henrik v predstavi Push Up 1-3 R. Schimmelpfenniga, Ojdipus v Sofoklejevem Kralju Ojdipusu, Njegov prijatelj v Brechtovi Malomeščanski svatbi, Chance v Gospodu
Chancu
J. Kosinskega, Miller v Spletkarstvu in ljubezni F. Schillerja, Točaj/Hudič v predstavi Žabe ali Prilika o ubogem in bogatem Lazarju G. Strnipe, Richard v Crimpovem Podeželju, Miklavž v Flisarjevem Akvariju, Norec v Shakespearjevem Kralju Learu, Jean v Strindbergovi
Gospodični Juliji, Jörgen Tesman v Ibsenovi Heddi Gabler, Oswald Kogler v predstavi Prečkanje avtoceste ali Zgodba o zlati ribici J. Tätteja, Artemij Filipovič Zemljanik v Gogoljevem Revizorju, Komar v predstavi Hlapci/Komentirana izdaja I. Cankarja, Kostnik v predstavi Lovske scene s podnje Bavarske, Jakob Ruda v istoimenski predstavi I. Cankarja, Garcin v Sartrovih Zaprtih vratih, Vlado Kremžar v Möderndorferjevi Limonadi Slovenici, Kuligin Fjodor Iljič v Treh sestrah A. P. Čehova, Berač Tomaž v Rokovnjačih M. Nemca in N.
Valentija, Leonhardt Bitterwolf v Močnem rodu M. Fleisser, Sepp v predstavi F. X. Kroetza Pri Hlevarjevih, Emir v Malem nočnem kvartetu V. Möderndorferja. Marjan v Butnskali E. Filipčiča in M. Derganca, Agaton v Nušićevi Žalujoči družini, Oče v Dolu S. Scimoneja in še bi
jih lahko naštevali.
Zagotovo pa ga bomo sedaj najbolj pogrešali v predstavah, ki trenutno oblikujejo naš repertoar – v vlogi Lauterbacha v Terorju F. von Schiracha, Heineka v predstavi Naš razred T. Slobodzianeka, Frana in raka Krojača v predstavi za otroke Kdo je napravil Vidku srajčico B. A. Novaka, v številnih vlogah v predstavi Ob zori K. Morano in Žige Divjaka (Ankin oče, Nekdo, Debeli blagajničar, Prodajalec trakov, Strojevodja, Natakar, Policist, Otrok, Oče (Šivilja), Ata, Gospod na trgu) in v njegovi zadnji vlogi Prešerna v predstavi Dr. Prešeren Nede R. Bric.
Za svoje vloge je Peter Musevski prejel številne nagrade. Tako je že kmalu po prihodu v Kranj za vlogi Ojdipa v Sofoklovem Kralju Ojdipu in Chanca v predstavi Gospod Chance Jerzya Kosinskega leta 2006 prejel Priznanje Združenja dramskih igralcev Slovenije, leto kasneje
Nagrado Staneta Severja za igralske stvaritve Točaja/Hudiča v Strniševih Žabah,  Richarda v predstavi Podeželje Martina Crimpa in Miklavža v Flisarjevem Akvariju, le tri leta kasneje (2010) pa še Nagrado Prešernovega sklada za gledališke vloge Norca v
Shakespearovem Kralju Learu, Jeana v Strindbergovi Gospodični Juliji, Jorgena Tesmana v Ibsenovi Heddi Gabler in Oswalda Koglerja v Prečkanju avtoceste ali Zgodbi o zlati ribici ter za filmske vloge Soseda v filmu Za vedno, poslovneža Viktorja v filmu Jaz sem iz Titovega Velesa in Edija v filmu Slovenka, lansko leto pa še Borštnikova nagrado za igro za skupinsko igralsko kreacijo v predstavi Tadeusza Słobodzianeka Naš razred.

Peter je bil tudi eden najbolj cenjenih in nagrajevanih slovenskih filmskih in televizijskih igralcev. Igral je v več kot v tridesetih filmih, za katere je prav tako prejel številne nagrade – trikrat je bil Stopov igralec leta in prejel je dve Vesni za glavne moške vloge (Ivan v
filmu Kruh in mleko in Peter v filmu Delo osvobaja). Peter Musevski je bil igralec, ki ga je najlepše opisala Mojca Kreft v obrazložitvi Nagrade Prešernovega sklada:
»S študijsko dovršenimi in umetniško vrhunsko odigranimi vlogami Peter Musevski dosega igralsko pretanjene estetske preboje. Zato sodi v vrh svoje umetniško izjemno ustvarjalne igralske generacije. Ko se Peter s svojo ranljivo igralsko naravo sooči s psihološko zapletenim
likom ali ko s poetično igralsko ranljivostjo »pripoveduje« tudi na odru »filmsko« zgodbo dramatikovega besedila, mu enostavno moraš verjeti. V tej njegovi neverjetni moči izpovedovanja je tista prava kreativnost, ki jo prepleta z realističnimi prvinami izostrenega igralskega navdiha, talenta in hkrati gradi zgodbo o sebi lastnem razkrivanju natančnih razmerij med danim (besedilnim) in ustvarjenim, ko mora upodabljati/upovedovati z besedo, mimiko, gesto, gibom in s telesom, predvsem pa s pogledom ustvarjati odnose med dramskimi osebami. Pa naj bo krut, nežen, drzen, srečen, vladarski ali norčevski … /…/ Za Petra je značilno, da je prav tisto, kar v svojih igralskih kreacijah zamolči, in način, kako zamolči, resnica, podobna oni, ko spregovori. Ta veliki igralec je ranljiv, osebnostno močan, njegove besede in premolki, tišine in zvoki pomenijo silovit način izpovedovanja, njegova mimika, gibi, hoja so izrazi, ki jih z natančno premišljenostjo ustvarja v igralskih podobah. Preprosto začuti tisto, kar smemo gledalci ujeti kot vrhunske umetniške presežke: skromnost, človeško toplino, srečo.«
Dragi Peter, pogrešali te bomo!

---

VLOGE V PREŠERNOVEM GLEDALIŠČU KRANJ
 2019 – Prešeren starejši (Oče); Neda R. Bric DR. PREŠEREN, r. Neda R. Bric, Prešernovo gledališče
 2019 – Mizar Engstrand; Henrik Ibsen STRAHOVI, r. Igor Vuk Torbica, Prešernovo gledališče
 2018 - Ankin oče, Nekdo, Debeli blagajničar, Prodajalec trakov, Strojevodja, Natakar,
Policist, Otrok, Oče (Šivilja), Ata, Gospod na trgu; Ivan Cankar OB ZORI, r. Žiga Divjak, Prešernovo gledališče Kranj
 2018 - Fran (9 let)/Rak krojač; Fran Levstik, Boris A. Novak KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, r. Katja Pegan, Prešernovo gledališče Kranj
 2018 Ibro; Neda R. Bric ZRNO SOLI ali VSE NAJBOLJŠE, MARINA!, r. Neda R. Bric, Prešernovo gledališče Kranj
 2018 Heniek (1919-2001); Tadeusz Słobodzianek NAŠ RAZRED, r. Nina Rajić Kranjac, Prešernovo gledališče Kranj, Mestno gledališče Ptuj, Mini teater Ljubljana
 2017 Lauterbach; Ferdinand Schirach TEROR, r.  Eduard Miler , Prešernovo gledališče Kranj
 2017 Jožef Predsednik, predsednik; Matjaž Zupančič PESMI ŽIVIH MRTVECEV, r. Matjaž Zupančič, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Prešernovo gledališče Kranj
 2016 Oče; Spiro Scimone DOL, r. Marko Sosič, Prešernovo gledališče Kranj
 2016 Agaton Arsić; Branislav Nušić ŽALUJOČA DRUŽINA, r. Igor Vuk Torbica, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Prešernovo gledališče Kranj
 2016 Marjan; Emil Filipčič, Marko Derganc BUTNSKALA, r. Vito Taufer, Slovensko mladinsko gledališče, Prešernovo gledališče Kranj
 2015 Emir; Vinko Möderndorfer MALI NOČNI KVARTET, r. Vinko Möderndorfer, Prešernovo gledališče Kranj
 2015 glas Bernharda Rothnetja; Daniel Glattauer VSAKIH SEDEM VALOV, r. Alen Jelen, Prešernovo gledališče Kranj, Mestno gledališče Ptuj
 2015 Majerhold, 55; Evald Flisar KOMEDIJA O KONCU SVETA, r. Janez Burger, Prešernovo gledališče Kranj
 2015 Jernej Kopitar, monstrum scientiarum; Ivo Svetina ABC ODER KRIEG, QUASI UNA FANTASIJA, r. Barbara Novakovič Kolenc, Prešernovo gledališče Kranj, Zunajinstitucionalni projekti
 2014 ; Frédéric Sonntag GEORGE KAPLAN, r. Andrej Jaka Vojevec, Prešernovo gledališče Kranj
 2014 Sepp; Franz Xaver Kroetz PRI HLEVARJEVIH, r.  Eduard Miler , Prešernovo gledališče Kranj
 2013 Željkov oče; Vinko Möderndorfer JAZ, BATMAN, r. Vinko Möderndorfer, Prešernovo gledališče Kranj
 2013 Lambert; Harold Pinter PRAZNOVANJE, r. Matjaž Zupančič, Prešernovo gledališče Kranj
 2013 Leonhardt Bitterwolf, sedlarski mojster; Marieluise Fleisser MOČAN ROD, r. Ivica Buljan, Prešernovo gledališče Kranj
 2012 Berač Tomaž; Miha Nemec, Nejc Valenti ROKOVNJAČI, r. Miha Nemec, Prešernovo gledališče Kranj

 2012 Berač Tomaž; Miha Nemec, Nejc Valenti, Niet ROKOVNJAČI, r. Miha Nemec, SNG Nova Gorica

 2012 Varnostnik, Tat; Enrico Luttmann SEN, r. Mateja Koležnik, Prešernovo gledališče Kranj

 2012 Kuligin Fjodor Iljič; Anton Pavlovič Čehov TRI SESTRE, r. Oliver Frljić, Prešernovo gledališče Kranj
 2011 Vlado Kremžar; Vinko Möderndorfer LIMONADA SLOVENICA, r. Vinko Möderndorfer, Prešernovo gledališče Kranj
 2011 ; Martin Crimp KAKO JEMATI NJENO ŽIVLJENJE, r. Jernej Lorenci, Prešernovo gledališče Kranj
 2011 Glas Bernharda Rothnerja; Daniel Glattauer PROTI SEVERNEMU VETRU, r. Alen Jelen, Prešernovo gledališče Kranj, Mestno gledališče Ptuj
 2011 Garcin; Jean-Paul Sartre ZAPRTA VRATA, r. Mare Bulc, Prešernovo gledališče Kranj
 2010 Jakob Ruda; Ivan Cankar JAKOB RUDA, r. Sebastijan Horvat, Prešernovo gledališče Kranj
 2010 Kostnik; Martin Sperr LOVSKE SCENE IZ SPODNJE BAVARSKE, r. Ivica Buljan, Prešernovo gledališče Kranj
 2010 Komar; Ivan (Blaise Pascal, Etienne de la Boetie, G.W.F. Hegel, Louis Althusser) Cankar HLAPCI / komentirana izdaja, r. Matjaž Berger, Prešernovo gledališče Kranj, Anton Podbevšek Teater
 2009 Artemij Filipovič Zemljanik; Nikolaj Vasiljevič Gogolj REVIZOR, r. Mateja Koležnik, Prešernovo gledališče Kranj
 2009 Robert; Desa Muck BLAZNO RESNO O SEKSU, r. Katja Pegan, Prešernovo gledališče Kranj
 2008 Oswald Kogler; Jaan Tätte PREČKANJE AVTOCESTE ALI ZGODBA O ZLATI RIBICI, r. Andreja Kovač, Prešernovo gledališče Kranj
 2008 Jörgen Tesman; Henrik Ibsen HEDDA GABLER, r.  Eduard Miler , Prešernovo gledališče Kranj
 2008 Jean; August Strindberg GOSPODIČNA JULIJA, r. Mateja Koležnik, Prešernovo gledališče Kranj
 2008 Norec; William Shakespeare KRALJ LEAR, r. Tomi Janežič, Gledališče Koper
 2007 Miklavž; Evald Flisar AKVARIJ, r. Dušan Mlakar, Prešernovo gledališče Kranj
 2006 Richard; Zdravko Duša, Martin Crimp PODEŽELJE, r.  Eduard Miler , Prešernovo gledališče Kranj
 2006 Točaj; Gregor Strniša ŽABE ALI PRILIKA O UBOGEM IN BOGATEM LAZARJU, r. Jaka Ivanc, Prešernovo gledališče Kranj
 2006 Miller; Friedrich Schiller SPLETKARSTVO IN LJUBEZEN, r.  Eduard Miler , Prešernovo gledališče Kranj
 2005 Chance; Jerzy Kosinski GOSPOD CHANCE (BEING THERE), r. Ivana Djilas, Prešernovo gledališče Kranj
 2005 Ojdip; Sofokles KRALJ OJDIP, r. Vito Taufer, Prešernovo gledališče Kranj
 2004 Njegov prijatelj; Bertolt Brecht MALOMEŠČANSKA SVATBA, r. VitoTaufer, Prešernovo gledališče Kranj
 2004 Miro; Desa Muck BLAZNO RESNO ZADETI, r. Katja Pegan, Prešernovo gledališče Kranj

 2004 Ledeni in Monter; Marko Kurat NEKAJ DRAGEGA IN POPOLNOMA NEUPORABNEGA, r. Jaša Jamnik, Prešernovo gledališče Kranj

 2003 Kralj Ignac; Witold Gombrowicz IVONA - PRINCESA BURGUNDIJE , r. Vito Taufer, Prešernovo gledališče Kranj

 2003 Henrik; Roland Schimmelpfennig PUSH UP 1-3, r. Mateja Koležnik, Prešernovo gledališče Kranj
 2003 Vito Traube; Rokgre BLOK, r. Matjaž Latin, Prešernovo gledališče Kranj

---
VLOGE NA FILMU IN TELEVIZIJI
 Inferno, r. Vinko Möderndorfer, Forum Ljubljana
 2013 Zoran, moj nečak idiot, r. Matteo Oleotto, Transmedia, Staragara - Ljubljana, RTV Slovenija
 2013 Zapelji me, r. Marko Šantić, RTV Slovenija
 2013 Adria Blues, r. Miroslav Mandić, Filmostovje, SENCA STUDIO, Gustav Film - Ljubljana
 2013 Čefurji raus! , r. Goran Vojnović, Arsmedia - Ljubljana, Depo Sarajevo, Jadran film - Zagreb
 2011 Kruha in iger, r. Klemen Dvornik, RTV Slovenija in Studio Arkadena
 2011 Božična večerja, r. Boštjan Vrhovec, RTV Slovenija
 2010 Očetova želja, r. Marko Šantić, Vertigo / Emotionfilm
 2010 Veter v meni, r. Boris Bežić, UL AGRFT - Ljubljana
 2010 Komandant; Piran-Pirano, r. G. Vojnović, Arsmedia, Ljubljana, Jadran film, Zagreb, TV Slovenija
 2009 Kitajci prihajajo, r. G. Vojnović, TV Slovenija
 2009 Edo; Slovenka, r. D. Kozole, Vertigo / Emotionfilm, Neue Mediopolis Film, RTV Slovenija , Filmska kuča Baš Čelik, 4 Film, Pro B, FS Viba film Ljubljana
 2008 Vaja zbora, r. V. Möderndorfer, RTV Slovenija
 2008 Od električarja z ljubeznijo, r. M. Šantič, TV Slovenija
 2008 Za vedno, r. D. Kozole, Vertigo/Emotionfilm, E-film
 2008 Inšpektor Novak; Pokrajina št. 2, r. Vinko Möderndorfer, Forum Ljubljana v koprodukciji s Delirium films, Beograt, RTV Slovenija in VPK Ljubljana
 2007 Viktor; Sem iz Titovega Velesa, r. Teona Mitevska, Sisters and brother Mitevski production, Vertigo - Ljubljana | Silkroad Production | Entre Chien et Loup | E-Motion film - Ljubljana
 2006 Trpljenje mladega Igorja, r. Brane Bitenc, TV Slovenija
 2006 Poštar Miško; En dan resnice, r. Vinko Möderndorfer, TV Slovenija
 2006 Gverilci, TV film, r. Janez Bitenc, Visual Productions
 2005 Uglaševanje, r. I. Šterk, A.A.C. Productions, TV Slovenija, Filmski sklad RS
 2004 Oče; Child in Time, r. M. Weiss, Bela film Ljubljana, TV Ljubljana
 2004 Peter; Delo osvobaja, r. Damjan Kozole, E-motion film, TV Slovenija, Vertigo Ljubljana
 2004 Fredi; Predmestje, r. Vinko Mőderndorfer, Forum Ljubljana
 2003 Sezona 90/91, r. G. Vojnović, UL AGRFT Ljubljana, TV Slovenija
 2003 Ludvik; Rezervni deli, r. D. Kozole, E-Motion film Ljubljana
 2001 Ivan; Kruh in mleko, r. Jan Cvitkovič, Vertigo Ljubljna in E-Motion film Ljubljana

 2000 Zois, Suljo; TV Dober dan, TV nanizanka, r. Vojko Anzeljc, Produkcijska skupina Mangart
 1999 Spleti čisto blizu vas, r. Brane Bitenc, TV Slovenija
 1997 Stereotip, r. Damjan Kozole, E-Motion film, Ljubljana
 1995 Ekspres, ekspres, r. Igor Šterk, AAC Productions
 1995 Blaž; Striptih, TV film, r. Filip Robar Dorin, TV Slovenija, Filmal Pro, Novo mesto
 1995 Lojze; Lojze se je zbudil kot ponavadi, r. B. Bitenc, UL AGRFT - Ljubljana, Bindweed Soundvision, TV Slovenija
 1993 Policist; Ko zaprem oči, r. Franci Slak, TV Slovenija in Bindweed Soundvision