Vabilo k oddaji predlogov za Grün–Filipičevo priznanje 2017

47. Teden slovenske drame

Vabilo k oddaji predlogov za Grün–Filipičevo priznanje 2017

Grün-Filipičevo priznanje se podeljuje bienalno, in sicer posameznikom, gledališčem ali skupinam za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji v zadnjih desetih letih. Podeljujeta se diploma in denarna nagrada v višini, ki jo določi organizator TSD po predhodnem mnenju Strokovnega sveta PG.

Dosežke v dramaturgiji ocenjuje ista petčlanska žirija, ki podeljuje nagrado Slavka Gruma in ki jo imenuje organizator TSD s sklepom in po predhodnem mnenju Strokovnega sveta PG.

Razpisne pogoje določi organizator TSD s sklepom in po predhodnem mnenju Strokovnega sveta PG.

Žirija izbira med prispelimi predlogi, lahko pa nagrajenca predlaga tudi sama.

Grün-Filipičevo priznanje se podeli vsako drugo leto na sklepni prireditvi TSD.