ZADNJI POZIV K PRIJAVI

Prijava predstav na 47. teden slovenske drame. Rok za prijavo je ponedeljek, 31. oktober 2016!

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame vabi vodstva gledališč, gledaliških skupin in samostojne gledališke ustvarjalce k prijavi predstav v tekmovalni program 47. tedna slovenske drame.

Rok za prijavo je ponedeljek, 31. oktober 2016. 47. teden slovenske drame bo potekal v Prešernovem gledališču Kranj, predvidoma med 27. marcem in 8. aprilom 2017.

Pravico do prijave imajo gledališča, gledališke skupine in samostojni gledališki ustvarjalci. Prijavijo lahko uprizoritve oziroma avtorske gledališke projekte, nastale na osnovi slovenskih besedil, premierno uprizorjene med 1. januarjem in 31. decembrom 2016.

Selektorica 47. tedna slovenske drame je mag. Tea Rogelj. Prosimo, da ji omogočite brezplačen ogled prijavljenih predstav (naslov: mag. Tea Rogelj, Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, e-pošta: tea.rogelj@slogi.si).

Prijavnica je objavljena na spletni strani Tedna slovenske drame (www.tsd.si).