Zrno soli tudi v Mini teatru v Ljubljani

Predstava, ki je nastala v koprodukciji z gledališčem iz Tuzle, s svojo družbeno ostjo nagovarja boleče dele naše skupne pretekle zgodovine.

Smo res sami gospodarji svoje usode? Kakšne so posledice političnih odločitev posameznih držav na življenje posameznika?

Drama se posveča zgodbam ljudi iz dežel, ki sta bili včasih del skupne države Jugoslavije, še prej avstro-ogrskega cesarstva, danes pa sta samostojni državi. 

Kako so se dogodki polpretekle zgodovine odražali v življenju ljudi v obeh deželah: strahotna bratomorna vojna, ki se je najhuje razbesnela prav nad bosanskim ozemljem in narodnostno mešanim življem na njem, na drugi strani pa zapleti ob delitvi jugoslovanske dediščine ter afera »izbrisani «. Labirint zgodb iz obeh dežel, ki iščejo stičišča in razlike, se na koncu zvedejo le na en imenovalec: na človeško intimo, v kateri se zrcalijo težave in stiske v življenjih posameznikov.