Patrizia Jurinčič Finžgar

51. TSD - BIDOVEC - TOMAŽIČ: TOVARIŠTVO

51. TSD - Spremljevalni program - Slovensko stalno gledališče Trst/Teatro Stabile Sloveno Trieste
Patrizia Jurinčič Finžgar
55 minut, brez odmora