Matjaž Zupančič

51. TSD - VLADIMIR (Владимир)

51. TSD - Spremljevalni program - Gledališče Stojan Bačvarov, Varna, in Gledališče Replika, Sofija (Bolgarija)
Matjaž Zupančič
100 minut, brez odmora