Ministrstvo za kulturo RS

Kultura za prihodnost - posvet v Kranju

serija posvetov o viziji kulturne politike
V petek, 17.3. 2023 ob 14.00 bo v Stolpu Škrlovec potekal regijski posvet o viziji kulturne politike.

Kultura za prihodnost: serija posvetov o viziji kulturne politike

Vodstvo Ministrstva za kulturo bo v naslednjem mesecu in pol obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji. Na seriji posvetov bo prisluhnilo predlogom javnosti ter predstavilo ključne točke novih smernic kulturne politike s ciljem skupnega oblikovanja kulturnega modela prihodnosti. Posveti se začnejo 15. marca v Celju in končajo na zaključnem srečanju 21. aprila v Cankarjevem domu v Ljubljani.

V petek, 17.3. 2023 bo ob 14.00 posvet potekal v Kranju, v Stolpu Škrlovec.

Ministrstvo za kulturo v letu 2023 izvaja pomembne reforme kulturnega modela: spremenilo bo obstoječi Nacionalni program za kulturo, spisalo spremljajoči akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi.

Ministrstvo s posebnimi delovnimi skupinami že pripravlja strategije reševanja izzivov na področjih muzejske politike, medijev, filma, slovenskega jezika in sodobnega plesa. Vsi ti procesi bodo pomembno vplivali na kulturno politiko prihodnosti, zato je pomembno, da je o njih obveščena in vanje vključena kar najširša javnost.

Na regijske posvete o spremembah Nacionalnega programa za kulturo ministrstvo vabi vse deležnike v kulturi (samozaposlene in druge delavke in delavce v kulturi, javne zavode, nevladnike, ljubitelje, občinstvo), predstavnike občin (strokovne službe in odločevalce), razvojnih agencij in drugih resorjev. V prizadevanju po decentralizaciji si bo ministrstvo še posebej prizadevalo, da v to razpravo pritegne deležnike iz vse Slovenije, ki so bili do zdaj v teh procesih mnogokrat spregledani.

Posveti v ospredje postavljajo kulturo kot enega pomembnejših predpogojev za ustvarjanje družbe enakosti, socialne pravičnosti in trajnostnega razvoja. Nov kulturni model bo vključujoč, predvsem pa bo temeljil na tesnem sodelovanju s ključnimi partnerji, zato je v nastajanje reformnih programov že v zgodnji fazi vključena kar najširša javnost. Izsledke teh pogovorov bo ministrstvo preučilo tako pri oblikovanju nove vizije kulturne politike kot pri operativnih korakih priprave spremenjenega Nacionalnega programa za kulturo in ostalih reformnih projektov.

S posveti želimo deležnikom na terenu prisluhniti in skupaj z njimi sooblikovati rešitve za skupne izzive ter sooblikovati družbeni ekosistem, v katerem bosta kultura in umetnost lahko prispevali k povezani družbi, trajnostni prihodnosti ter delovali v javno dobro.

Na dveurnih posvetih bodo v vsakem kraju prisotni ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko oziroma državna sekretarja mag. Marko Rusjan in Matevž Čelik ter članice in člani kabineta ministrice skupaj s predstavniki Direktorata za razvoj kulturnih politik. 

Ministrstvo za kulturo RS