Glasbena šola Kranj

Ples skozi čas

Glasbena šola Kranj

PLES SKOZI ČAS

Predstava Ples skozi čas je namenjena seznanjanju občinstva z razvojem plesa od pradavnine pa vse do sodobnega plesa. Skozi poučne komentarje, ki jih poda pripovedovalec pred vsako plesno točko, se gledalci lahko seznanijo z nastankom plesa in njegovim razvojem preko Antične Grčije, baroka, klasicizma, romantike pa vse do danes. Seznanijo se z osnovnimi baletnimi pojmi, spoznajo znamenite balete in skladatelje, ki so ustvarili svetovno prepoznane baletne predstave in tudi najbolj znane koreografe, ki so v baletnem svetu zapustili neizbrisen pečat.  

Večina točk v predstavi je skupinskih, nekaj pa je tudi solističnih točk posameznih učencev.

/45 minut, 3+/

Glasbena šola Kranj
Koreografije in mentorstvo
Daša Skrt, Tamara Polanc, Lara Ekar Grlj
Kostumografija
Mojca Zadnikar, Daša Skrt, Tamara Polanc, Lara Ekar Grlj
Besedilo
Lara Ekar Grlj
Igrajo
Izvajalci
Učenci plesa Glasbene šole Kranj