RAZPIS ZA DELOVNO MESTO

Prešernovo gledališče Kranj išče novo sodelavko ali sodelavca za delovni mesti: Pomočnik direktorja za Teden slovenske drame (polovičen delovni čas) in Pomočnik direktorja za poslovanje (polovičen delovni čas). Rok za prijavo do 6. 1. 2023.

Prešernovo gledališče Kranj išče novo sodelavko ali sodelavca

Delovni mesti:

Pomočnik direktorja za Teden slovenske drame (polovičen delovni čas) in Pomočnik direktorja za poslovanje (polovičen delovni čas).

Obe delovni mesti sta uvrščeni v 43. plačni razred in vezani na mandat direktorja, nominalno torej za določen čas od 1. 2. 2023 do 21. 6. 2026. Iščemo osebo, ki bo zasedla obe delovni mesti hkrati.

V praksi:

- Iščemo osebo, ki bo prevzela del produkcijskih, organizacijskih in upravnih nalog zavoda

- Kandidat mora imeti sposobnosti samostojnega vodenja in razvoja projektov, komunikacije, sodelovanja in vodenja v kolektivih. Izkazovati mora samoiniciativnost, odgovornost, ustvarjalnost in prilagodljivost

- Zaželene so izkušnje s področij: produkcija uprizoritvenih umetnosti, vodenje dogodkov, vodenje projektov, organizacija in vodenje izobraževalnih in družbenih dejavnosti, vodstveno delo v javnih zavodih

Posebnosti delovnega mesta:

-neenakomerno razporejen delovni čas

- občasno delo ob nedeljah in praznikih

- občasno delo po posebnem razporedu

- terensko delo / delo na domu

- delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas mandata direktorja

Prednosti delovnega mesta:

- delo v dinamičnem, ambicioznem kolektivu

- delo z ustvarjalnimi umetniškimi ekipami

- samostojno delo z možnostjo razvoja lastnih idej in pobud

- mednarodne povezave in gostovanja

- daljši kolektivni dopust v poletnem času

Formalne zahteve:

- univerzitetna stopnja družboslovne, humanistične, umetniške, ekonomske ali pravne izobrazbe

- usposobljenost za delo z računalnikom

- aktivno znanje tujega jezika

- vodstvene sposobnosti

- 3 leta delovnih izkušenj

Opis del in nalog:

(pomočnik za poslovanje)

- načrtuje, organizira in strokovno vodi področje menedžmenta in financ

- samostojno vodi projekte po naročilu direktorja

- vzpostavlja in vzdržuje stike s sorodnimi organizacijami doma in v tujini

- daje direktorju predloge in mnenja, ki se nanašajo na njegovo delovno področje

- predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja

- daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda

- izvršuje sklepe in odločitve direktorja

- dežuranje na predstavah in prireditvah

- opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti javnega zavoda in po nalogu direktorja

(pomočnik za Teden slovenske drame/TSD)

- organizira festival Teden slovenske drame in celoletni program za slovensko dramatiko

- sodeluje z direktorjem in selektorjem pri zasnovi TSD

- vzpostavlja in vzdržuje stike s sorodnimi organizacijami doma in v tujini

- zbira in ureja besedila za razpise TSD

- pripravlja strokovna besedila in material za potrebe odnosov z javnostmi in marketinga

- pripravlja razpise in naročila za TSD

- sodeluje pri spreminjanju pravilnika TSD in Grumove nagrade

- ureja publikacije TSD

- dežura na predstavah in prireditvah

- izvršuje sklepe in odločitve direktorja

- opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti javnega zavoda in po nalogu direktorja

Reference

Odlok o ustanovitvi Prešernovega gledališča Kranj
Pravilnik o delovanju festivala Teden slovenske drame
Letno poročilo PGK 2021

Prijave kandidatov

Kandidati naj se prijavijo najkasneje do 6. 1. 2023 po e-pošti na naslov pgk@pgk.si s pripisom »prijava na razpis – pomočnik direktorja«.

Prijava naj vsebuje:

- CV kandidata
- motivacijsko pismo
- kratek predlog razvoja festivala Teden slovenske drame za obdobje 2023-2026

Kontakt: Gaja Kryštufek Gostiša, 04/280 49 00 ali pgk@pgk.si.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v zakonitem roku.