Ugodnosti za abonente

Kljub spremembam pa PREDNOSTI ob nakupu abonmaja v naslednji sezoni ostajajo enake:


Ugodna cena – abonma je veliko cenejša izbira kot nakup vstopnic za posamezno predstavo, saj si ob nakupu abonmaja eno uprizoritev ogledate tako rekoč brezplačno (abonma je 20 odstotkov cenejši kot nakup vstopnic za vseh 5 abonmajskih predstav).
Popusti – abonma zagotavlja 20-odstotni popust pri nakupu vstopnic za gostujoče predstave ter predstave v okviru Tedna slovenske drame. Prav tako bomo vsakemu abonentu, ki bo v gledališče pripeljal novega abonenta, priznali 50-odstotni popust pri nakupu abonmaja za sezono 2020/2021.
Obveščenost – redno boste prejemali spored dogodkov v Prešernovem gledališču.
Prešernost – abonma vam pomaga, da redno zahajate v gledališče.

Postali boste član velike družine Prešernovega gledališča Kranj; tako boste podprli naše delovanje ter uresničevanje našega kulturnega poslanstva.
 

POPUSTI PRI NAKUPU REDNEGA ABONMAJA 

• 30-odstotni popust za upokojence (z dokazilom o statusu),
• 40-odstotni popust za mlade do 26. leta (z dokazilom o statusu),
• 50-odstotni popust za brezposelne (s potrdilom o statusu, ki ne sme biti staro več kot 30 dni),
• 50-odstotni popust za vsakega tretjega in naslednjega družinskega člana z istim stalnim bivališčem,
• 50-odstotni popust pri nakupu abonmaja za vsakega dosedanjega abonenta, ki bo v gledališče pripeljal novega abonenta.


PRI NAKUPU VSTOPNIC ZA IZVEN:
20-odstotni
popust pri nakupu vstopnic za predstave lahko uveljavijo:
mladi do 26. leta in upokojenci (z dokazilom o statusu),
• abonenti za neabonmajske in gostujoče predstave,
• imetniki kartic podjetij in organizacij, s katerimi ima Prešernovo gledališče sklenjeno pogodbo o sodelovanju.


Skupinski ogled predstav:
• 5-odstotni
popust pri nakupu več kot 15 vstopnic (za eno predstavo),
• 10-odstotni popust pri nakupu več kot 50 vstopnic (za eno predstavo).


Organiziramo zaključene predstave za šole, podjetja in druge zaključene skupine. Popust ne velja za premiere in silvestrsko predstavo, za nakup darilnih vstopnic, otroške predstave ter predstave in prireditve, katerih organizator ni Prešernovo gledališče.
Popusti se ne seštevajo.
Za uveljavitev popusta je treba predložiti ustrezen dokument. Če si predstave ne morete ogledati takrat, ko je na sporedu za vaš abonma, nam to sporočite vsaj dan prej na telefonsko številko blagajne (04 20 10 200).

OBVEŠČANJE

Program za naslednji mesec izide konec tekočega meseca. Abonentom ga pošljemo brezplačno, na voljo pa je tudi pri blagajni gledališča in na drugih javnih krajih (knjigarne, knjižnice …) ter na spletni strani www.pgk.si

Abonente o spremembah abonmajskih predstav obveščamo s SMS sporočili, izjemoma tudi po navadni pošti.

PRELOŽITEV OGLEDA ABONMAJSKE PREDSTAVE

Če si predstave ne morete ogledati na abonentski dan, nam to sporočite najkasneje dan pred predstavo na telefonsko številko blagajne (04 20 10 200). Izdali vam bomo nadomestno vstopnico za ogled predstave v drugem terminu. Abonenti rednih abonmajev lahko enkrat v sezoni brezplačno preložite ogled predstave, nadaljnje menjave pa se zaračunavajo (2 eur).